Sva plaćanja se vrše u srpskoj valuti – dinar (RSD). Iznos koji će biti zaduzen sa vaše kreditne kartice dobiva se konverzijom Evro u RSD prema trenutno važećem kursu Nacionalne Banke Srbije.
Prilikom naplate sa Vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u Vašu lokalnu valutu u skladu sa kursom važećim za udruženja banaka valuta prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat toga postoji mogućnost neznatne razlike od prvobitne cene navedene na našem veb sajtu.