Opšti uslovi korišćenja

Kupovinom preko web sajta https://www.zivotnaenergija.com/, kupac se u celini saglašava sa sadržinom i primenom ovih opštih uslova poslovanja trgovca na sve odnose između trgovca i kupca u vezi sa izvršenom kupovinom i načinom pružanja usluga, osim ukoliko je pisanim putem između trgovca i kupca izričito drugačije dogovoreno. Ovim opštim uslovima, definišu se i prava i obaveze kupca u vezi sa korišćenjem usluga prema pružaocu usluga.

Zaštita privatnosti korisnika

„U ime sajta https://www.zivotnaenergija.com/, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni https://www.zivotnaenergija.com/  (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Politika reklamacija i povraćaj sredstava

Sa obzirom na prirodu robe koja se na ovom sajtu prodaje, nismo u mogućnosti da prihvatamo reklamacije sa naznakom za povraćaj sredstava..

Osnovni podaci o prodavcu su:

Pun naziv pravnog subjekta: UG PEng
Adresa: Raljska 12/3, Beograd
Delatnost i šifra delatnosti: 9499
Matični broj: 17786725
Poreski broj: 106410638
Web adresa: https://www.zivotnaenergija.com/
Kontakt telefon: 0637762975
Kontakt e-mail: office@zivotnaenergija.com