Opšti uslovi korišćenja

Kupovinom preko web sajta https://www.zivotnaenergija.com/, kupac se u celini saglašava sa sadržinom i primenom ovih opštih uslova poslovanja trgovca na sve odnose između trgovca i kupca u vezi sa izvršenom kupovinom i načinom pružanja usluga, osim ukoliko je pisanim putem između trgovca i kupca izričito drugačije dogovoreno. Ovim opštim uslovima, definišu se i prava i obaveze kupca u vezi sa korišćenjem usluga prema pružaocu usluga.

Zaštita privatnosti korisnika

„U ime sajta https://www.zivotnaenergija.com/, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni https://www.zivotnaenergija.com/  (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o reklamaciji

Reklamacije nisu uobičajne a mogu se pokrenuti u slučaju zloupotrebe kartice, eventualno razloga više sile.
Molimo Vas da nam se obratite na imejl a Vašu reklamaciju ćemo rešiti u drektnoj komunikaciji u najkraćem roku.

Povraćaj sredstava

U slučaju odustajanja od kupovine i korišćenja kurseva, kao i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, portal “Životna energija” je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o PDV-u

UG Peng se ne nalazi u sistemu PDV-a.

Osnovni podaci o prodavcu su:

Pun naziv pravnog subjekta: UG PEng
Adresa: Raljska 12/3, Beograd
Delatnost i šifra delatnosti: 9499
Matični broj: 17786725
Poreski broj: 106410638
Web adresa: https://www.zivotnaenergija.com/
Kontakt telefon: 0637762975
Kontakt e-mail: office@zivotnaenergija.com