wushuelixir2najava1

  • Post author:
  • Post category:novosti

Wushu Elixir 2.0 - buđenje životne energije

Pozivamo sve zainteresovane:

– trenere ćigonga i/ili taičija

– profesore i nastavnike sporta i fizičke kulture

– izabrane lekare opšte prakse

– fizioterepeute

da se prijave i priključe predavanju o dobrobitima vežbanja taičija i ćigonga, koje će se održati u subotu, 20. januara 2024. od 11 do 13h u KC Božidarac, Radoslava Grujića 3, Beograd.

Nakon predavanja imaćemo i praktičan prikaz vežbi u trajanju od dva sata (od 13 do 15h).

Ove treninge će sugrađani stariji od 65 godina moći besplatno da pohađaju u KC Božidarac od 1. februara do 27. juna 2024. godine.

********************

Formular za prijavu trenera, lekara i fizioterapeuta možete videti ovde.

Formular za prijavu za treninge građana starijih od 65 godina možete videti ovde.

****

Više o samom projektu možete videti ovde:

Projekat 101089500 — VE2.0

Wushu Elixir 2.0. – Razvijanje životne snage

Projekat  Razvijanje životne snage   (WE2.0) ima za cilj da podstakne učešće u rekreativnoj fizičkoj aktivnosti Tai či/ćigong za starije osobe (osobe starije od 65 godina) u zemljama partnerima na projektu razvojem novih programa rekreativnog sporta koji su pogodni za osobe sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolešću, dijabetesom, artritisa, Parkinsonove bolesti i osoba sa fizičkim invaliditetom, podržavajući na taj način primenu smernica EU za fizičku aktivnost.

Projekat će se realizovati u 5 zemalja (4 zemlje EU – Hrvatska, Slovenija, Španija i Belgija i 1 programska zemlja – Srbija).

***

Finansira Evropska unija. Izneti stavovi i mišljenja su, međutim, samo autora(a) i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACEA ne mogu biti odgovorne za njih.

img-0