You are currently viewing Pojačajte životnu energiju i  imunitet uz pomoć ovih akupunkturnih tačaka!

Pojačajte životnu energiju i imunitet uz pomoć ovih akupunkturnih tačaka!

Akupunktura i akupresura su vekovima unazad prisutni u svetu. Koriste se kako za lečenje, tako i za prevenciju i jačanje imuniteta.

Dr Takeshi Kitagawa savetuje svakodnevnu upotrebu akupresure i zagrevanje bitnih akupunkturnih tačaka u cilju jačanja imuniteta.

Ovo je posebno bitno za sve ranjive grupe tokom cele godine, a posebno u prelaznim periodima ili za vreme pojave virusa kao što je trenutni Coronavirus (COVID-19).

Bez panike, jak imunitet Vas štiti!

Čuvajte sebe i svoje bližnje.

Ukoliko Vi ili neko od Vaših bližnjih ima simptome virusa, obratite se obavezno lekaru za pomoć!