Ba Duan Jin Qigong (Osam delova svile) u procesu prevencije i rehabilitacije od COVID-19

Ukupan broj obolelih od Covid-19 premašio je 2.000.000. Trenutno je globalno izlečeno preko 510 000 slučajeva. Među njima je u Kini izlečeno više od 78.000 slučajeva, a na njihovom potpunom oporavku I praćenju stanja se i dalje radi.

4. marta 2020. godine, Generalna kancelarija Nacionalne zdravstvene komisije Narodne Republike Kine izdala je „Program rehabilitacije otpuštenih pacijenata sa Covid-19“, u kome je u tački 3. „Metode rehabilitacije“ navedena druga tačka „Fizički funkcionalni trening“ pod kojim se podrazumeva:
“Aerobna vežba: propisivanje aerobne vežbe za pacijente koje uključuju sporu i laganu šetnju, brzo hodanje, džoging, plivanje, Taijiquan, Ba Duan Jin i druge oblike vežbanja. “

24. februara 2020., od strane Odeljenje za primarno zdravlje Nacionalne zdravstvene komisije Narodne Republike Kine izdate su
„Smernice za primarne medicinske i zdravstvene ustanove za pružanje medicinskih i zdravstvenih usluga za Starije i pacijente sa hroničnim bolestima tokom perioda prevencije i kontrole „Covid-19“ “,
član 7 u drugom delu “Optimizacija upravljanja zdravstvenih uslugea” spomenuto je da: “se savetuje se starijim osobama i bolesnicima sa hroničnim bolestima da obezbede dovoljno sna, uravnoteženu ishranu i umereno vežbaju kod kuće. Mogu vežbati laganu gimnastiku, Ba Duan Jin i druge vežbe u skladu sa sopstvenim uslovima i okruženjem.”

Ovde možete videti i fotografije koje ilustruju implementaciju Ba Duan Jin Qigonga u peocesu rehabilitacije pacijenata.

Kao i mali film.

Medicinski radnici vežbaju Ba Duan Jin u bolnici u Vuhanu, Kina.

Linkovi:

  • ka novoj formi Ba Duan Jin Qigong koje možete vežbati:
  1. frontalna kamera
  2. kamera sa strane